دوشنبه 27 آذر 1396
کانال تاجران
کانال محصولات شیمایی و معدنی
گروه شرکت های آراد
1396/02/24 12:36

روش تولید کلر مایع

برای تولید کلر مایع در کارخانجات تولیدی ، از گاز کلر در طی فرایند تبرید و تراکم استفاده می کنند.
برای تولید گاز کلر به گاز مایع می توان به دو روش که در کارخانجات انجام می شود اشاره کرد.
در عمل تبرید گاز کلر را تحت تأثیر برودت و سرمای شدید قرار می دهند و این مایع را تولید می کنند و در عمل تراکم نیز گاز مورد نظر تحت شرایط مخصوصی درهم می فشارند و مایع کلر بدست می آید.
این مایع شیمیایی را در داخل استوانه های آهنی حمل و نقل می کنند و یا در تناژهای بالاتر با تانکرهای مخصوص حمل مواد شیمیایی آبگون جابجا می کنند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :