یکشنبه 6 فروردین 1396
1395/12/21 09:34

خرید و فروش باریت دانه بندی وزن 30/4

پودر باریت دانه بندی با وزن مخصوص 30/4 گرم بر میلی لیتر و رنگ خاکه کرم، در بازار عرضه مواد معدنی ایران، خرید و فروش می شود.
باریت دانه بندی شده با وزن مخصوص 30/4 گرم بر میلی لیتر و یون کلسیم کمتر از 250 پی پی ام مناسب جهت اختلاط با بارهای کم عیارتر و فراهم کردن خوراک استاندارد(20/4 گرم بر میلی لیتر) خط پودرسازی، به میزان 1000 تن دپو می باشد.
همچنین از معادنی که دارای بار با مشخصات فوق الذکر و ذخیره بیش از 500 تن هستند، باریت خریداری می شود.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :