آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
سه شنبه 1 خرداد 1397
کانال تاجران
1396/11/24 09:26

تولیدی بی کربنات سدیم کریستال در مواد منفجره

خریداران و تولیدی های مواد منفجره که قصدخریدبی کربنات سدیم کریستال رادارندمی توانند محصول موردنظرخودرا از بازارهای تجارتی محصولات شیمیایی ارومیه به روش اینترنتی ،خریدنمایند.
بیکربنات سدیم به وسیله ی سود مایع نیزکاربرد دارد. تولیدی پتروشیمی در پی فرایندهای غلیظ سازی و تبخیر سود مایع را به صورت جامد در می آورند. فرایند به این صورت می باشد که سود مایع ۵۰درصد توسط تانکر به کارخانه تولیدی محصول مورد نظر منتقل می شود و با انجام مراحلی محصول مورد نظرحاصل می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :