آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
سه شنبه 29 خرداد 1397
کانال تاجران
1395/10/29 12:27

تولید آب مقطر به روش اسمز معکوس

روش اسمز معکوس چیست؟ اساس کار روش اسمز معکوس برای تولید آب مقطر چیست؟ تولید آب مقطر به روش اسمز معکوس چگونه است؟ آیا اسمز معکوس روش مناسبی برای تولید آب مقطر می باشد؟
اسمز معکوس فرایندی فیزیکی می باشد که با اعمال فشار و به وسیله یک غشاء نیمه تراوا، حلال را از محلول که شامل حلال و ناخالصی می باشد، جدا می کند و حلالی تقریبا خالص بدست می آید. اساس کار روش بر اساس تکنولوژی غشایی می باشد. تولید آب مقطر با استفاده از روش اسمز معکوس به این صورت می باشد که با عبور یک محلول از روی یک غشاء مقداری از حلال به داخل غشاء عبور کرده و در پشت غشاء به دام می افتد و در خروجی محلول با ناخالصی بیشتر و مقدار حلال کمتر داریم یا به عبارتی آب از قسمت غلیظ (پر نمک) به سمت قسمت رقیق (کم نمک) حرکت می نماید و آب مقطر با کیفیت بالا (98%) قابل دستیابی می باشد که این درصد بدست آمده بیانگر کارایی مناسب و قابل قبول روش اسمز معکوس می باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :