آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
کانال تاجران
1396/01/27 14:29

نکات تولید آب مقطر به وسیله رزین

رزین چیست؟ نکته مهم در تولید آب مقطر به روش رزین چیست؟ چه زمانی رزین به احیا نیاز دارد؟ روش های احیا رزین چیست؟ مدت زمان احیا سازی رزین چگونه بدست می آید؟ تولید آب مقطر با رزین به چه صورت است؟
رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی دارای مولکول های بزرگ و دو سر قطبی که بسیار لزج می باشد و تحت شرایطی سفت می شود. در آب قابلیت حل شدن ندارد ولی معمولا در الکل قابل حل است. در روش تولید آّب مقطر به وسیله عبور از رزین این نکته را باید مد نظر داشت که رزین خود نیاز به احیا دارد و این کار نیاز به دقت دارد. زمانی رزین به حالت اشباع می رسد که کلیه یون های سدیم رزین با یون های کلسیم و منیزیم محلول در آب جایگزین شوند و در این زمان لازم است تا رزین احیا شود. مدت زمان احیا سازی رزین را با دو روش دیجیتالی و دستی بدست می آورند. روش دیجیتالی : با توجه به اینکه ناخالصی های موجود در آب ایجاد رسانایی می کنند که با در نظر گرفتن این موضوع دستگاه های محاسبه اتوماتیک استفاده می شود. روش آزمایشگاهی : با چندین بار آزمایش و خطا، یعنی بر اساس تجربیات قابل محاسبه می باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :