آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
جمعه 4 خرداد 1397
کانال تاجران
1395/10/22 21:22

قلیائیت طبیعی آب مقطر

اهمیت قلیائیت طبیعی آب مقطرچگونه است؟ خواص شیمیایی آب مقطر چگونه است که موجب شده ویژگی های فیریکی آب بدین صورت تبدیل گردد؟ تصفیه آب مقطر چگونه انجام می شود؟
قلیائیت آبهای طبیعی به عنوان عامل تامپونی در آب عمل می کنند و لذا هر چه قلیائیت آب بیشتر باشد شدت تغییرات PH در برابر افزایش اسید یا باز کمتر خواهد بود . این نکته بویژه برای تصفیه آب مقطر و فاضلابها اهمیت زیادی دارد . قلیائیت برای ارزیابی ظرفیت تامپونی فاضلابها تعیین می گردد . غیر از کاربردهای فوق , قلیائیت آب در دیگر فرایندهای تصفیه از قبیل انعقاد و لخته سازی باید به مقدار کافی وجود داشته باشد تا اینکه ترکیبات اسیدی حاصل از مواد لخته ساز یا منعقد کننده را خنثی سازد و PH آب را از تغییر شدید حفظ کند . بالاخره قلیائیت پارامتر مهمی در کنترل خورندگی آبها می باشد. با توجه به اینکه آب مقطر این شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است بسیار مناسب در استفاده در صنایع آبکاری می باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :